Онлайн салбарын худалдан авалтанд бодогдож байсан бонус онооны үйлчилгээ 2014 оны 11-р сарын 01-ны өдрөөс зогсож байгааг мэдэгдэж байна.
миний сагс (0)
Төлбөрийн нөхцөл

www.tedy.mn вэбсайтаар дараах 5 төрлийн төлбөрийн хэрэгслийг ашиглан худалдан авалт хийх боломжтой.
  1. Дотоодын банкны картаар
  2. Олон улсын эрхтэй виза болон мастер картаар
  3. МostMoney үйлчилгээгээр
  4. MobiXpress үйлчилгээгээр
  5. Байгууллагын хэрэглэгч банкны шилжүүлгээр худалдан авалт хийх боломжтой. /дансны дугаарыг 7575-2200 дугаарын утсанд холбогдож авна/

Дотоодын банкны картанд дараах банкууд орно.

  1. Голомт банк
  2. Худалдаа Хөгжлийн банк
  3. Хаан банк
  4. Хас банк
  5. Капитрон банк
  6. Улаанбаатар хотын банк
  7. Төрийн банк

  Банкны хуудас бөглөх заавар:

 1. ХХБ
 2. Голомт банк
 3. Төрийн банк