Хэрэглэгч та www.mobicom.mn сайтын ОНЛАЙН САЛБАР хэсгээс Мобикомын бүх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан авах боломжтой боллоо.
миний сагс (0)
Шинэ хэрэглэгч


Таны и-мэйл хаягыг худалдан авалтын мэдээлэл илгээхэд ашиглана.


Нууц үг
Нууц үг нь 8 тэмдэгтээс багагүй,
a-z, A-Z, 0-9 хүртэлх тэмдэгтүүдээс бүрдсэн байх ёстой.Гишүүнчлэлийн нөхцөл

Гишүүнчлэлийн нөхцөл:*
Эрхэм хэрэглэгч та интернэт худалдааны www.tedy.mn вэбсайтад тавтай морилно уу.

Энэхүү нөхцөл нь tedy.mn вэбсайтад бүртгүүлж байгаа гишүүд вэбсайтын гишүүнчлэлийн үйлчилгээтэй холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулах орших ба уг нөхцөлтэй холбоотой асуудлаар та 7575-2200 утсанд болон feedback@tedy.mn электрон шуудангийн хаягаар хандах боломжтой.

Нууцлал:
Вэбсайт нь бүртгүүлсэн гишүүнчлэлийн мэдээллээс шаардлагатай хэрэглэгчийн мэдээллийн нууцыг вэбсайтын “нууцлалын баталгаа”-ны дагуу хангаж ажиллана.

Худалдаа, Үйлчилгээ:
Та вэбсайтын худалдаа үйлчилгээг авахдаа үйлчилгээний нөхцөлтэй сайтар танилцаж байж үргэлжлүүлэх ба худалдаа, үйлчилгээтэй гарсан асуудлыг үйлчилгээний нөхцлийн дагуу шийдвэрлэнэ.

Гишүүд
Вэбсайтд бүртгүүлсэн гишүүд нь tedy.mn-д бүртгүүлсэн гишүүнчлэлийн эрхийн нууцлал болох вэбсайтын нууц үгийн хадгалалт, хамгаалалт, түүнтэй холбогдон гарах асуудлыг өөрөө хариуцна. Tedy.mn вэбсайт нь хууль бусаар худалдаа үйлчилгээ хийж байгаа болон хийсэн хэрэглэгчийн захиалгыг зогсоох, бүтээгдэхүүнийг олгохгүй байх, гишүүний эрхийг устгах эрхтэй.

Зохиогчийн эрх
Tedy болон tedy.mn худалдааны тэмдэгт нь НьюТел ХХК-ний албан ёсны өмч бөгөөд үүнтэй холбогдон гарах асуудлыг Монгол Улсын хууль дүмрийн дагуу шийдэрлэнэ.